_1-Karamah Bagi Orang Yang Bersembahyang_

AI-Hassan aI-Basri meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW pernah
bersabda (maksudnya) : “Bagi orang yang bersembahyang itu ada 3 karamah:
1- bertaburan kebajikan mulai dari langit hingga ke atas kepalanya,
2- para malaikat mengelilinginya mulai dari dua kakinya hingga ke langit,
3-dan mereka menyeru : Jikalau seseorang hamba dan orang yang bermunajat itu mengetahuinya maka dia tidak akan berpaling daripada sembahyangnya.Maka inilah karamah yang dimuliakan oleh Allah terhadap orang yang
bersembahyang.